Hamlon Toftaverksamheten

 • Verksamhetsbeskrivning

  Hamlon är en förvaltningskonsult med bred kompetens och erfarenhet av offentlig förvaltning. Särskilt inom socialtjänst, omsorgsförvaltning och överförmyndarverksamhet.

 • Uppdragsinriktning

  Processhandledning socialtjänst, kriminalvård, vårdgivare och familjehem.
  Säkerhet och risk på arbetsplatser.
  Utredningskonsult IFO, BOU, LVU och LVM. Andra personutredningar.
  Budget och skuldrådgivning.

 • Egen utbildning

  Våra medarbetare har varierande utbildning och erfarenheter. Företrädelsevis socionomer.

 • Erfarenheter

  Socialtjänst, barn, unga, missbruk och försörjningsstöd.

 • Hamlon Toftaverksamheten
 • Regementsgatan 9
  352 34 Växjö
  0470-551023
 • info@hamlon.se
  www.hamlon.se
 • Kontaktperson
 • Jonas Schander
  070-2236250
  jonas.schander@hamlon.se

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Rekrytering
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
Hamlon Toftaverksamheten ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida